Βιογραφικό


ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (1993-1999)
Λίαν καλώς ( 8,03 )

Υπότροφος Κρατικού Ιδρύματος Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ):
Ακαδημαϊκά έτη
1994-95  1995-96  1996-97
«ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ», Ι.Κ.Υ. , βραβείο προγράμματος 1997-98

Για τη διάκριση στις σπουδές και το ήθος κατά το ακαδημαϊκό έτος 1996-97(4ο έτος φοιτήσεως)
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ιατρικής,

Ως τρίτου σε βαθμολογική επίδοση πτυχιούχου της σχολής 1999.

 


Μεταπτυχιακές Σπουδές
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη ‘‘Διοίκηση Μονάδων Υγείας’’

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο  ( Σεπτέμβριος 2001-Σεπτέμβριος 2004)


Απόκτηση τίτλου ειδικότητας Καρδιολογίας τον  Μάρτιο  2009

Σεπτέμβριος 2009 έως σήμερα : Ιδιωτικό ιατρείο και συνεργάτης καρδιολόγος στον Όμιλο Ιασώ

 

 

 

 

Ιατρείο